Financiën en ANBI

De Stichting Van Praag Instituut voor Mens en Toekomst tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door het verwerven en beheren van gelden. Dit doet zij door het werven van donateurs en sponsoren.

Het beleid van de Stichting is primair gericht op het beschikbaar stellen van de verworven inkomsten voor de verwezenlijking van de doelstellingen en niet op het opbouwen van een vermogen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

ANBI

De Stichting Van Praag Instituut voor Mens en Toekomst is per 1 oktober 2022 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Financieel verslag

Vanaf 2023 verschijnt hier het financiële jaarverslag van de Stichting.