Organisatie

Het Van Praag Instituut is een onafhankelijke non-profit instelling en is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het Van Praag Instituut werd in 1992 opgericht vanuit de oprechte behoefte bij te dragen aan een menselijker gezondheidszorg.

Wij werken met een kleine kern van vaste medewerkers, een team betrokken freelancetrainers en een groep enthousiaste vrijwilligers. In projecten werken wij graag samen met partners uit ons netwerk van zorginstellingen, beroepsorganisaties en onderzoeksinstituten. Als flexibele, persoonlijke organisatie kan het Van Praag Instituut snel inspringen op nieuwe ontwikkelingen en innovatieve projecten opzetten en uitvoeren.

Ons kernteam

Martine Busch is mede-oprichter en directeur van het Van Praag Instituut. Zij stond aan de basis van de ontwikkeling van complementaire zorg in Nederland, in het bijzonder therapeutic touch.

Douwe Bosga was jarenlang directeur van het Parapsychologisch Instituut. Samen met Martine Busch heeft hij in 1992 het Van Praag Instituut opgericht. Hij is geboeid door het menselijk bewustzijn.

Agnes van Rossum zorgt sinds 1997 voor alle mensen binnen het Van Praag Instituut. Medewerkers, cursisten en andere bezoekers kunnen genieten van haar heerlijke lunches.

Algemene gegevens
organisatie
naam Stichting Van Praag Instituut voor Mens en Toekomst
adres Springweg 7 • 3511 VH Utrecht
KvK nummer 41185625
RSIN nummer 800871157
Bestuurders

Het bestuur van de Stichting Van Praag Instituut voor Mens en Toekomst wordt gevormd door:

bestuursfunctie
voorzitter Drs. Karin Jurgens
secretaris Hans van den Muijzenberg MA
penningmeester Prof.dr. Hans Gerding

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning. Alleen vergoeding van noodzakelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd, onder overlegging van betalingsbewijzen.