Scholing, advies, projecten…

Op deze pagina lees je wat het Van Praag Instituut voor je kan betekenen.

Kennismaken met cz

Wil je meer weten over complementaire zorg en wat je er wel en niet mee kunt doen in de zorgpraktijk? Neem dan contact met ons op voor:

  • Een inleidende presentatie voor je team.
  • Een verdiepende workshop, bijscholing, of themamiddag.
  • Een ontspannende verwendag voor medewerkers en/of bewoners. Wil je zelf een verwendag organiseren, gebruik dan ons stappenplan met checklists.
  • Een inspirerend en informatief symposium.
Scholing

Al meer dan 20 jaar geeft het Van Praag Instituut scholing in complementaire zorg, in alle sectoren van de gezondheidszorg: van ziekenhuis tot hospice, van thuiszorg tot verpleeghuiszorg. Duizenden zorgverleners zijn door ons getraind en passen complementaire zorg toe in hun werk. Onze trainers hebben allemaal een achtergrond in de gezondheidszorg en zijn persoonlijk gemotiveerd om bij te dragen aan ‘high touch’ in een ‘high tech’ omgeving. Wij hechten veel waarde aan zowel persoonlijke ontwikkeling als professionaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede professional zichzelf als mens inzet in zijn relatie met patiënten en collega’s. Doe je dat vanuit je eigen kracht en met compassie, dan draag je bij aan een helende omgeving voor alle betrokkenen.

Dit vraagt iets van de zorgverlener als persoon. Aandacht, empathie, en compassie zijn geen technische trucjes, maar hangen samen met de eigen innerlijke rust, het vermogen te focussen en de authenticiteit van de zorgverlener. Complementaire zorg benadrukt dit door te beginnen met centeren.

Wil je je verder verdiepen in complementaire zorg, leren centeren of therapeutic touch als interventie leren toepassen? Kijk dan op therapeutictouch.nl. Wij verzorgen:

  • Gastlessen op (vervolg)opleidingen in verpleegkunde en geneeskunde.
  • De training centeren om je aandacht beter te leren richten en beter voor jezelf te zorgen.
  • De cursus therapeutic touch, zie ook: therapeutictouch.nl.
  • Stagebegeleiding voor HBO-V studenten en masterstudenten in de gezondheidszorg.
Advies

Ben je als opleidingsfunctionaris, manager of bestuurder geïnteresseerd in de mogelijkheden van complementaire zorg en integrative medicine/nursing voor je eigen organisatie? Neem contact met ons op of nodig ons uit voor een informatie-adviesgesprek waarin we samen verkennen welke aanpak het beste aansluit bij de visie en cultuur van je organisatie.

Wordt complementaire zorg al toegepast in je organisatie, maar is het nog onvoldoende geborgd? Het Van Praag Instituut heeft veel ervaring met de implementatie van complementaire zorg vanaf de werkvloer en wij weten wat er leeft bij zorgverleners en patiënten. Maak gebruik van onze expertise om complementaire zorg succesvol en duurzaam in je zorgaanbod op te nemen.

Project of proeftuin met cz

Ben je vooral geÏnteresseerd in het vaststellen van de toegevoegde waarde van complementaire zorg? Wil je je richten op de systematische ontwikkeling van complementaire interventies binnen je instelling? Bespreek dan met ons de mogelijkheden van een project of proeftuin complementaire zorg.