Beleidsplan

De doelstelling van de Stichting Van Praag Instituut voor Mens en Toekomst luidt in overeenstemming met artikel 2 van de statuten als volgt:

 • a) Het bewerkstelligen van een meer menselijke gezondheidszorg, waarin een holistische visie op de mens en op ziekte en gezondheid centraal staat.
 • b) Het verbinden van standaardzorg met complementaire interventies en het versterken van professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en patiënten, op weg naar integrative nursing en integrative medicine.
 • c) Het ontwikkelen van onderwijsactiviteiten.

Activiteiten in 2022

Fondsenwerving en beheer van de opbrengsten

Het werven van fondsen om te bewerkstelligen dat er een meer menselijke gezondheidszorg ontstaat, waarin een holistische visie op de mens en op ziekte en gezondheid centraal staat in reguliere zorgorganisaties.

Wij willen fondsen verwerven door:

 • a) het verkrijgen van (project)subsidies;
 • b) bijdragen van hen die met onze doelstelling sympathiseren;
 • c) erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
 • d) opbrengsten van onze activiteiten;
 • e) alle andere baten.

De behaalde opbrengsten komen in het algemeen ten goede aan de doelstelling van de stichting. Incidentele overschotten kunnen worden toegevoegd aan de reserves van de stichting en zullen vervolgens weer worden aangewend om de doelstelling te verwezenlijken.

Projecten

INES  Integrative Nursing Education Series

Ontwikkelen van een handboek over integrative nursing voor docenten in het Europese verpleegkunde onderwijs, zodat toekomstige verpleegkundigen meer kennis en kunde hebben om patiënten te begeleiden bij het veilig en effectief gebruik van non-farmacologische en complementaire interventies. Produceren van een routekaart naar implementatie van de Integrative Nursing Education Series.

Dit wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband met verpleegkundedocenten en onderzoekers uit vier Europese landen, met financiële ondersteuning door de EU.

Duur: 2019-2022

COCOZ Proeftuinen  COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg

Het operationaliseren en doorontwikkelen van nieuwe ideeën binnen drie regionale proeftuinen om een goede basis te leggen onder de benodigde samenwerking tussen de beoefenaren van 15 verschillende complementaire behandelwijzen en beoefenaren van 5 reguliere zorgdisciplines.

Hiermee wordt voortgebouwd op de uitkomsten van het eerste COCOZ-project, dat plaatsvond in de jaren 2016-2019. Een klankbordgroep van zowel complementaire als reguliere behandelaars (met name huisartsen en bedrijfsartsen) kijkt mee met de (tussentijdse) resultaten.

Duur: 2022-2024

COMMON-studie  Make open COMMunication about evidence-based complementary medicine part of routine ONcology practice

Doel van de COMMON-studie is het vergroten van de kennis, bespreekbaarheid, toegankelijkheid en veilig en passend gebruik van complementaire zorg in de oncologie in het algemeen en in de behandeling van borstkanker in het bijzonder.

 • Inventariseren van factoren die op het niveau van het ziekenhuis het bespreken en implementeren van cz in de oncologie in de weg staan en faciliteren: interviews met managers en zorgverleners.
 • Observeren hoe cz met patiënten met borstkanker wordt besproken: secundaire analyses van gemaakte audio-opnames van consulten tussen patiënten met borstkanker en hun zorgverleners.
 • Inventariseren van de verwachtingen, behoeften, ervaringen en kennis met betrekking tot (het bespreken en aanbieden van) cz bij patiënten met borstkanker en zorgverleners in drie ziekenhuizen: interviews bij patiënten en zorgverleners.
 • Inventariseren van het huidige aanbod aan (evidence-based) cz in Nederland en daarbuiten.
 • Ontwikkelen van een cz-toolbox voor patiënten en zorgverleners om cz te kunnen bespreken.
 • Pilotstudie rond acceptatie, het gebruik, de effectiviteit en implementatie van de COMMON cz-toolbox in de drie participerende ziekenhuizen.

Duur: 2020-2024

Onderwijs en ondersteuning

(Gast-)lessen over cz Lessen op diverse verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch-specialistische opleidingen.

Begeleiding van HBO-V en master studenten Begeleiding bij afstudeeronderzoek en thesis op het gebied van cz.

Cursussen therapeutic touch (TT) Verder verspreiden van de interventie therapeutic touch binnen zorgorganisaties in met name de ouderenzorg, palliatieve zorg, thuiszorg en de zorg voor chronisch zieken door:

 • In company trainingen TT
 • Training TT, open inschrijving
 • Advies en ondersteuning bij implementatie aan individuele zorgverleners en zorgorganisaties
 • Start van project ‘TT goed beschreven bij dementie’

Onderhouden van het TTNetwerk Ondersteunen van beoefenaren van de verpleegkundige interventie therapeutic touch met informatie en praktische tools ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en implementatie door:

 • Uitgave van het kwartaalmagazine TTWijzer
 • Regionale intervisie- en supportgroepen
 • (Mede-)organiseren van cz- en TT-verwendagen
 • Organiseren van TT-demonstraties door netwerkleden tijdens vakcongressen