Wat, waarom & hoe

Waar staan wij voor?

Het Van Praag Instituut werkt aan een meer menselijke gezondheidszorg. Met aandacht voor de hele patiënt en ondersteuning van zorgverleners en zorginstellingen. Wij combineren wetenschappelijke kennis met inzicht in de uitvoeringspraktijk en ruime ervaring in scholing. Wij zijn verbinders in de zorg, op weg naar een integrale gezondheidszorg.

Wat willen wij bereiken?

Zorginstellingen die complementaire zorg en integrative medicine in hun aanbod opnemen. Professionals, vrijwilligers en mantelzorgers die met hun zorg bijdragen aan de kwaliteit van leven van hun patiënten. Patiënten die vertrouwen op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid.

Hoe doen wij dat?

Door advies en ondersteuning van zorginstellingen bij de implementatie van complementaire zorg en integrative medicine. Door training en opleiding van professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. En door bij te dragen aan onderzoeks- en ontwikkelprojecten in de praktijk.